Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

Zonnepanelen op een dak met een blauwe lucht
© Shutterstock / Als een Rode Lap - Elco
In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename 11 procent. Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

In 2019 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 21,8 miljard kilowattuur (kWh), in 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 49 procent het grootste aandeel, maar dit is gedaald ten opzichte van 2018 (54 procent). Biomassa was goed voor 26 procent, zonnestroom voor 24 procent van de hernieuwbare stroomproductie.
De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2019 goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland, tegen 15 procent in 2018.

Productie hernieuwbare elektriciteit
Productie hernieuwbare elektriciteitWindenergie (mld kWh)Biomassa (mld kWh)Zonnestroom (mld kWh)Waterkracht (mld kWh)
20104,5037,0580,0560,101
20114,7257,0560,1040,1
20124,9397,2260,1910,1
20135,3686,0030,410,101
20145,815,0960,7250,102
20156,9175,0281,1090,099
20168,3645,011,6020,098
20179,6424,7292,2080,094
201810,034,6943,6930,094
2019*10,7435,7725,1890,093
*Voorlopige cijfers.

40 procent meer zonnestroom door meer zonnepanelen

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dat is een stijging van ruim 40 procent, die direct verband houdt met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2 400 megawatt gegroeid, en wordt geraamd op 6 900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (70 procent, ofwel 1 700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.

Vermogen zonnepanelen
 Vermogen zonnepanelen, eind verslagjaar (MW) (MW)
201090,2
2011148,6
2012287,1
2013650
20141007,5
20151526,3
20162135
20172910,9
20184522,1
2019*6924
* Voorlopige cijfers.

Beperkte groei windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2019 met 7 procent, van 10,0 miljard kWh naar 10,7 miljard kWh. Net als in de twee voorgaande jaren groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 70 megawatt naar 3 500 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna 1 000 megawatt.

Capaciteit windenergie
 Op land (MW)Op zee (MW)
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
20163300957
20173245957
20183436957
2019*3506957
*Voorlopige cijfers.