Zon zorgt voor 0,2 procent van stroom

In 2012 is er 220 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dat is aanzienlijk meer dan de 60 megawatt van 2011. 

Zonnestroom, bijgeplaatst vermogen

zonnestroom, bijgeplaatst vermogen
Zonnepanelen vooral bij huishoudens

In mei van dit jaar publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over het in 2012  bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger.
Het totaal opgestelde vermogen voor zonnestroom eind 2012 komt nu uit op 365 megawatt en de elektriciteitsproductie uit zonnestroom op 250 miljoen kWh. Dat komt overeen met een ruim 0,2 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Het vermogen van de zonnestroominstallaties van 365 megawatt stond voor ongeveer 70 procent opgesteld bij huishoudens. De dienstensector en de landbouw waren allebei goed voor ruim 10 procent.

Reinoud Segers en Marco Wilmer

Bron:

- Zonnestroom 2012, naar sector (maatwerk)

- StatLine; Hernieuwbare Energie;Capaciteit; binnenlandse productie en verbruik