Hernieuwbare energie in Nederland 2015

In dit jaarrapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2015 presenteert CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Deze publicatie geeft structuur aan de grote hoeveelheid cijfers over dit onderwerp en is bedoeld voor degenen die actief zijn of willen worden in de wereld van de hernieuwbare energie, zoals marktpartijen, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2015 met 0,3 procentpunt is gestegen ten opzichte van 2014. Daarmee komt het verbruik van hernieuwbare energie uit op 5,8 procent van het totale energieverbruik. Op Europees niveau is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020.