Productie zonnestroom

Voor de productie van netgekoppelde zonnestroom gaat het CBS nog steeds uit van 700 kWh per kW piekvermogen aan het eind van het jaar (Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie, Agentschap NL, 2010). De daadwerkelijke jaarlijkse productie per kW van panelen die de laatste paar jaar geplaatst zijn ligt waarschijnlijk hoger (Hernieuwbare Energie in Nederland 2012). De panelen die eind 2011 op de daken lagen bestonden echter voor een substantieel deel uit panelen die in de loop van 2011 geplaatst zijn. Deze panelen hebben vaak niet het hele jaar geproduceerd, wat de productie per eenheid vermogen aan het eind van jaar drukt.