Aandeel hernieuwbare energie naar 7,4 procent

Man monteert zonnepanelen op het dak van een woning
© Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen
Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2018 uitgekomen op 7,4 procent van het totale energieverbruik. Een jaar eerder was dit 6,6 procent. Deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een hoger verbruik van biomassa, vooral in de vorm van biodiesel en biobenzine. Dit maakt het CBS bekend.

Aandeel hernieuwbare energie in bruto energetisch eindverbruik
 Windenergie (%)Zonne-energie (%)Biomassa (%)Overig (%)
20000,130,021,470,02
20010,140,031,510,02
20020,170,031,640,03
20030,220,031,570,04
20040,270,031,710,04
20050,320,042,10,04
20060,40,042,30,06
20070,510,042,70,07
20080,620,042,860,09
20090,730,053,370,13
20100,690,053,040,14
20110,780,063,50,18
20120,810,083,580,21
20130,880,123,470,26
20141,040,193,920,33
20151,20,253,890,4
20161,430,333,710,46
20171,640,434,020,51
20181,700,604,510,61

Het verbruik van hernieuwbare energie  in Nederland bedroeg in 2018 in totaal 158 petajoule (PJ), dit is 13 procent meer dan het jaar daarvoor. Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2 100 PJ, net als in 2017.

Energieverbruik uit wind en zon
 Windenergie op land (petajoule)Windenergie op zee (petajoule)Zonne-energie (petajoule)
201114,3362,6741,416
201214,9632,8171,757
201316,6762,6482,582
201418,2152,73,739
201521,1743,7275,127
201621,7488,3626,913
201722,5612,159,08
2018*23,46912,31312,672
* = voorlopig cijfer

Sterke groei zonne-energie, windenergie stabiel

Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2018 met 40 procent naar 13 PJ. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 1 500 megawatt (MW) naar totaal 4 400 MW.
Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe tot 36 PJ. De opgestelde capaciteit van windmolens nam toe van 4 200 MW eind 2017 naar 4 400 MW eind 2018. Op land werden 66 windmolens geplaatst met een gezamenlijke capaciteit van 210 MW, en werden 18 molens met in totaal 20 MW capaciteit afgebroken. Op zee veranderde het windmolenpark niet en bleef de totale capaciteit staan op ongeveer 1 000 MW.

Verbruik hernieuwbare energie uit biomassa
 2018* (petajoule)2017 (petajoule)
Afvalverbrandingsinstallaties16,90719,963
Bij- en meestoken biomassa in centrales3,0942,335
Biomassa huishoudens19,94919,465
Biomassaketels bedrijven, elektriciteit11,2129,461
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte11,2679,728
Biogas10,84510,581
Vloeibare biotransportbrandstoffen22,80913,483
* = voorlopig cijfer

Verbruik biodiesel en biobenzine fors gestegen

Biomassa is met 61 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is in 2018 met 13 procent toegenomen naar 96 PJ. Vooral het verbruik van biodiesel en biobenzine nam toe. Belangrijke oorzaak is een aanscherping van de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer, waarin de bijmengplicht is geregeld.

Verbruik energie uit verbranden biomassa neemt toe

Het verbruik van energie uit biomassa groeide ook doordat kolencentrales 33 procent meer biomassa zijn gaan meestoken. Het verbruik van biomassa in warmteketels bij bedrijven steeg met 16 procent, vooral omdat er nieuwe biomassaketels zijn bijgeplaatst.
Er zijn ook installaties die elektriciteit produceren uit het verstoken van vaste biomassa, al dan niet in combinatie met warmteproductie. De trend van de laatste twee jaar is dat deze installaties meer warmte zijn gaan produceren en leveren aan industriële bedrijven en voor stadsverwarming. Deze extra warmte is ten koste gegaan van de productie van elektriciteit. Warmte wordt met een hoger rendement geproduceerd dan elektriciteit, zodat per saldo het verbruik van hernieuwbare energie toenam.

Minder hernieuwbare energie uit afvalverbrandingsinstallaties

Het verbruik van hernieuwbare energie uit afvalverbrandingsinstallaties daalde met 15 procent ten opzichte van 2017. Hier werd de productie van warmte teruggebracht ten gunste van elektriciteit, die met een veel lager rendement dan warmte wordt geproduceerd.