Meer stroom uit wind en zon

Langs de dijken van het IJsselmeer ten Noorden van Urk wordt het grootste windpark van Nederland op land en in het water gebouwd
In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt en het aandeel van waterkracht bleef beperkt tot een half procent.
Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe, van 12,5 procent in 2016 naar 13,8 procent in 2017.

Productie hernieuwbare elektriciteit
 Windenergie (miljard kWh)Biomassa (miljard kWh)Zonnestroom (miljard kWh) Waterkracht (miljard kWh)
20073,1664,0190,0380,099
20083,9255,1490,040,1
20094,4816,130,0450,1
20104,5037,0580,0560,101
20114,7257,0730,1040,1
20124,9397,240,2260,1
20135,3686,0150,4870,101
20145,815,0960,7850,102
20156,9175,0311,1220,099
20168,3645,0181,5590,098
20179,6424,7682,0990,094

Vooral meer windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh. Dat komt vooral door de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het gehele jaar in gebruik en tellen daarom vanaf 2017 volledig mee. De capaciteit van de windmolens bleef in 2017 ongeveer gelijk: eind 2017 stond voor ruim 3,2 duizend megawatt vermogen op land en bijna duizend megawatt op zee opgesteld.

Vermogen opgestelde windmolens
 Op land (megawatt)Op zee (megawatt)
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
20163300957
2017*3244957
* cijfers over 2017 zijn voorlopig

Meer zonnepanelen

Ook de productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is in 2017 flink gegroeid, en wordt geraamd op ruim 2,7 gigawatt. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 iets gedaald. Die daling komt vooral door een verschuiving van elektriciteits- naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties.