Zoekresultaten

412 resultaten voor keyword:woningvoorraad
412 resultaten voor keyword:woningvoorraad

Pagina 1 van 17

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen

Cijfers

Nieuwe contracten

Welk cijfer gebruik ik voor mijn indexering

Artikelen

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 16,4 procent hoger

Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369 duizend euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

Artikelen

Verkenning leegstandsmonitor op kwartaalbasis, 2022

Resultaten van een verkennend onderzoek naar administratieve leegstand per kwartaal, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar verschillende regionale niveaus en naar verschillende gebruiksfuncties...

Cijfers

Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2022

Tabel woningvoorraad regio Rotterdam naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor 2022.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q3

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het derde kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten...

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2021

De tabellenset geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties in 2021.

Cijfers

Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal...

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2021’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 1ste en 2de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021

Tijdreeksen woningen en inwoners in de periode 2000-2021 binnen beleids-, veiligheids- en risicocontouren gekoppeld aan de doelen van de Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022.

Cijfers

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2022

Tabel woningvoorraad regio Haaglanden naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor 2022.

Cijfers

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in afgelopen decennium

In 2022 werden ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2012. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw komt daarmee uit op 0,9 procent.

Artikelen

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2021

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2022, mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2021 en de eigendomsstatusontwikkeling in 2021, per regio.

Cijfers

Minder leegstaande woningen, kantoren en winkels

De leegstand van onder andere woningen, kantoren en winkels in Nederland is in vergelijking met 2021 met ruim 10 duizend afgenomen naar 219 duizend objecten op 1 januari 2022. I2,6 procent van alle...

Artikelen

Landelijke monitor leegstand 2022

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de...

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2021 en 1ste kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden...

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2021

De tabellenset ‘Aantal transformaties en kenmerken van transformaties in de woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten...

Cijfers

10,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 10,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport wordt beschreven hoe woningtransformaties worden bepaald. Aan bod komt de ontwikkeling sinds 2015, gevolgd door de belangrijkste kenmerken in 2021 van transformaties en de bewoners....

Publicaties

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger

Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 315 duizend euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

Artikelen

Gebieden in Nederland 2022

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2022 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers