Zoekresultaten

330 resultaten voor keyword:woningvoorraad
330 resultaten voor keyword:woningvoorraad

Pagina 1 van 14

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m vierde kwartaal 2023

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste t/m vierde kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Kenmerken van gemixte en gemengde VvE's 2022

De tabellenset geeft inzicht in aantallen en kenmerken van woningen en niet-woningen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die wel of niet gemixt zijn (met zowel woningen als niet-woningen) en wel...

Cijfers

Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2023 gestegen met 28 procent

In 2023 is er voor bijna 4,2 duizend tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 28 procent ten opzichte van 2022. In de afgelopen vijf jaar is voor ruim 14,6 duizend tijdelijke...

Artikelen

Vergunde tijdelijke woningen, 2019 – 2023

Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen er een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode 2019 tot en met 2023.

Cijfers

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m derde kwartaal 2023

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste t/m derde kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en...

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m vierde kwartaal 2023

De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste t/m vierde kwartaal van 2023 weer.

Cijfers

Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024

Voorlopige, administratieve leegstandscijfers van woningen en niet-woningen op 1 januari 2024, naar gemeente.

Cijfers

Aantal woningen in de pijplijn met bijna 50 procent toegenomen

Aan het eind van 2023 zaten ruim 177 duizend woningen in de pijplijn om gebouwd te worden. Dat waren bijna 58 duizend woningen meer dan aan het eind van 2015. Dit is een toename van 48 procent.

Artikelen

Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2019

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2020, mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2019 en de eigendomsstatusontwikkeling in 2019, per regio.

Cijfers

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

Op 1 januari 2022 waren er 135 duizend Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheerden. De meerderheid van de VvE’s beheerde echter een relatief klein aantal woningen.

Artikelen

Indexeringen voor nieuwe contracten

Welk cijfer gebruik ik voor mijn indexering

Artikelen

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2022, mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2021 en de eigendomsstatusontwikkeling in 2021, per regio.

Cijfers

Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023

In 2023 zijn ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75 duizend nieuwbouwwoningen uit 2022

Artikelen

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

De tabellenset geeft inzicht in aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022.

Cijfers

Aantallen en kenmerken van Verenigingen van Eigenaren 2022

Het rapport en de tabellenset geven informatie over Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningen in VvE’s en de huishoudens die in deze woningen wonen op 1 januari 2022. Bekostigd door: Ministerie...

Publicaties

Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2022

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2023, mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2022 en de eigendomsstatusontwikkeling in 2022, per regio.

Cijfers

9,6 duizend woningen door transformaties in 2022

In 2022 zijn er 9,6 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de 10...

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2022

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

Woningtype van de voorraad woningen op 1 januari volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), regionaal

Cijfers

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 16,4 procent hoger

Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369 duizend euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit.

Artikelen

Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2022 gestegen met 43 procent

In 2022 is er voor bijna 3,3 duizend tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2021. In de afgelopen vier jaar is voor ruim 10 duizend tijdelijke...

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2021’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal...

Artikelen