Zoekresultaten

414 resultaten voor keyword:woningvoorraad
414 resultaten voor keyword:woningvoorraad

Pagina 3 van 17

Cijfers

Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017

Aantal uitwonende studenten en aantal woningen met uitwonende studenten in Utrecht, 2013 en 2017

Cijfers

Fors meer bouwvergunningen voor woningen

Stedebouw & Architectuur, nummer 11, december 2006

Artikelen

Passende ouderenhuisvesting

Tussen 1900 en 1950 groeide de bevolking met 5 miljoen mensen, het aantal bejaarden (65-plus) nam met een half miljoen toe. De behoefte aan passende huisvesting voor deze snel groeiende groep...

Artikelen
Artikelen

Duurste buurten tonen grote daling WOZ-waarde

Nederland telt 22 buurten met woningen met een woningwaarde van gemiddeld meer dan een miljoen euro. Een aantal daarvan ligt in Wassenaar, Huizen en Laren. In deze buurten is de WOZ-waarde sterker...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Dynamiek op de woningmarkt

Dit rapport beschrijft de verhuisstromen tussen huur- en koopwoningen vóór (2006-2007) en tijdens de crisis in de woningmarkt (2009-2010).

Publicaties
Artikelen

Aantal nieuwbouwwoningen daalt, grote verschillen per gemeente

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Op landelijk niveau is er een daling van bijna 20 procent van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen over de eerste drie kwartalen van 2009 vergeleken met...

Artikelen

Blijven zitten waar je zit. De invloed van levensloopgebeurtenissen op het kopen van een huis

Mensen die plannen hebben om naar een koopwoning te verhuizen, slagen daar lang niet altijd in. Onvoorziene gebeurtenissen in de privésfeer geven soms een extra push om toch te verhuizen. Mensen met...

Artikelen

Woningen met een energielabel naar eigendom en provincie, 2009

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 30 juni en 31 december 2009. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Cijfers

Woningen met een energielabel

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 31 december 2010. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Cijfers

Veel minder gezinnen verhuisd

In de eerste vier maanden van 2009 verhuisden er binnen Nederland 45 duizend mensen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

In Nederland staan een half miljoen onzuinige gelabelde huurwoningen

Tot 31 december 2010 heeft de helft van de huurwoningen een energielabel gekregen. Van elke honderd koopwoningen zijn er slechts drie gelabeld.

Artikelen

Huren met 1,6 procent gestegen

De huren voor woningen zijn per 1 juli 2010 met 1,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt overeen met gemiddeld 7 euro per maand.

Artikelen

Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal...

Artikelen