Auteur: Lieke Hesen, Aafke Heringa, Mariëtte Goedhuys, Erna van der Wal en Joren Swart

Transformaties in de woningvoorraad 2022

Over deze publicatie

Het rapport en de tabellenset ‘Transformaties in de woningvoorraad 2022’ geven inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Tevens zijn de kenmerken van de nieuwe woningtransformaties bepaald, evenals van de getransformeerde panden en de huishoudens die in de nieuwe woningtransformaties zijn gaan wonen. Daarnaast wordt de methode om het aantal woningtransformaties en de bijbehorende kenmerken vast te stellen, beschreven.
Link naar de tabellenset: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2023/45/transformaties-in-de-woningvoorraad-2022

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).