Zoekresultaten

415 resultaten voor keyword:woningvoorraad
415 resultaten voor keyword:woningvoorraad

Pagina 2 van 17

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar regio

Deze tabel is vervallen per 29-03-2010 Deze tabel is vervallen per 29-03-2010

Cijfers

Meer opleveringen van woningen, minder bouwvergunningen verleend

In het eerste halfjaar van 2008 zijn ruim 28 duizend woningen opgeleverd, 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2007.

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van...

Artikelen

Inkomens van huishoudens in Hattem, Heerde en Epe, 2009

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt en type woning. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: woningcorporatie Triada

Cijfers

Hoogst behaalde opleidingsniveau naar leeftijd en geslacht

Maatwerktabel over het hoogst behaalde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking in september 2010, onderverdeeld naar leeftijd en geslacht. Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en...

Cijfers

Kinderen per buurt maatwerktabel COS Rotterdam

In opdracht van COS Rotterdam is een tabel samengesteld met het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar per wijk/buurt voor zeven gemeenten, uitgesplitst naar herkomstgroepering.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Groei investeringen afgenomen

Het groeitempo van de investeringen is in het vierde kwartaal van 2011 afgenomen. De bruto-investeringen in vaste activa groeiden met 3,6 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een...

Artikelen

Bijna de helft langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

Nederland telde medio 2013 bijna 189 duizend woningen waar 1,5 jaar of langer geen personen stonden ingeschreven. Ongeveer 88 duizend van deze woningen zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt omdat...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Woningen met een energielabel naar eigendom, 1 juli 2009

Deze tabel geeft informatie over de verdeling van woningen over de verschillende energieklassen, uitgesplitst naar eigendom.

Cijfers

Herkomstgroepering kinderen per buurt in de G31

In opdracht van COS Rotterdam is een tabel samengesteld met het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar per wijk/buurt in de grootste 31 gemeenten, uitgesplitst naar...

Cijfers

Ouders en kinderen apart

Rond 1900 woonden zeven op de tien Nederlanders in een woning met drie of minder vertrekken. De overbevolking in de woningen was groot. Dat was een ongezonde, maar ook een immorele situatie. De...

Artikelen
Artikelen

Maatwerk huishoudens met fiscale aftrek voor eigen woning 2000-2014

Aantal huishoudens met fiscale aftrek voor de eigen woning (tabel 1, 2000-2014) en het daaruit voortvloeiende belastingvoordeel (tabel 2, 2014 en tabel 3, 2012), verbijzonderd naar hoogte van aftrek,...

Cijfers

Inkomens huishoudens in Haarlem, Beverwijk, Heemstede en Bloemendaal, 2009

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt en type woning. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: woningcorporatie Pre Wonen

Cijfers

Inkomens huishoudens in Gorinchem, 2010

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Poort 6.

Cijfers

Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2010

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede.

Cijfers
Artikelen

Huishoudens naar besteedbaar huishoudinkomen en type woning in Ede en Scherpenzeel, 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van woningcorporatie Woonstede maatwerktabellen samengesteld over huishoudens naar besteedbaar huishoudinkomen en type woning in Ede en...

Cijfers