Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:vrijwilligerswerk
78 resultaten voor keyword:vrijwilligerswerk

Pagina 1 van 4

Vrijwilligerswerk in 2023 terug op niveau van voor corona

In 2023 gaf 49 procent van de 15-plussers aan zich in de afgelopen 12 maanden ten minste een keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Dit is een toename ten opzichte van...

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2023

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2023 centraal. In dat jaar gaf 49 procent aan zich minstens één keer per jaar als...

Publicaties

Professionele podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten

Podiumkunsten; theaters/podia naar werkzame personen, baten en lasten Wel/niet in loondienst, FTE's, bedrijfsomzet, subsidies en lasten.

Cijfers

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Cijfers

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

Deze rapportage beschrijft het percentage mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en het aantal uren dat zij hieraan besteden. Bovendien wordt het percentage en het aantal uren mantelzorg door...

Publicaties

Vrijwilligerswerk 2022

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2022 centraal. In dat jaar gaf 41 procent aan zich minstens één keer per jaar als...

Publicaties

Meer vrijwilligers in 2022, maar nog niet terug op niveau van voor corona

In 2022 gaf 41 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Daarmee is het aandeel...

Artikelen

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Publicaties

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald. In dat jaar zei 39 procent in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een...

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

Maatschappelijke diensttijd 2021

Een onderzoek naar de bereidheid tot en deelname aan Maatschappelijke diensttijd (MDT) bij jongeren tussen 15 en 28 jaar. Naast de gewenste deelname is ook gekeken naar de samenhang van de gewenste...

Publicaties

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Vrijwilligerswerk 2020

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2020 centraal.

Publicaties

Vrijwilligerswerk 2019

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2019 centraal. Tevens zijn drie aanvullende vragen over vrijwilligerswerk belicht.

Publicaties

55-plussers over mantelzorg krijgen

Beleving van 55-plussers over het ontvangen van mantelzorg. En welke wensen hebben 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen als ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben in het huishouden, of bij...

Publicaties

Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals

Om de inzet van vrijwilligerswerk voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart te brengen wordt een methode onderzocht om door kernwoordendetectie vacatures in te delen bij de SDG’s.

Artikelen

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een...

Artikelen

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de...

Artikelen

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Artikelen

Kerkgangers vaak maatschappelijk actief

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Artikelen

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Publicaties

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Artikelen

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen.

Artikelen

Deeltijders met zorgtaken doen vaak vrijwilligerswerk

3 op de 10 mensen tussen 15 en 65 jaar zijn minimaal 1 keer per maand vrijwilliger, zowel werkenden als niet-werkenden.

Artikelen