Auteur: Judit Arends, Maartje Tummers

Vrijwilligerswerk 2021

Over deze publicatie

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar gaf 39 procent aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Er is sprake van een daling ten opzichte van voorgaande jaren. In de periode 2012-2019 deed gemiddeld 49 procent vrijwilligerswerk, in het eerste coronajaar in 2020 was dat al gedaald naar 44 procent.

In 2021 is het reguliere deel over vrijwilligerswerk aangevuld met een aantal verdiepende vragen. Met een rapportcijfer is vastgesteld hoe tevreden de vrijwilligers zijn met het vrijwilligerswerk dat ze doen. Gemiddeld gaf men een 7,6 voor de tevredenheid. Aanvullend is gevraagd of men vrijwilligerswerk heeft gedaan voor een buurt- of inwonersinitiatief. Drie procent deed dat in 2021.