Auteur: Jacqueline van Beuningen

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Over deze publicatie

Veruit de meeste Nederlanders van 18 jaar en ouder zijn tevreden met het leven dat ze leiden en vinden hun leven zinvol. Driekwart van de bevolking ervaart regelmatig of vaak positieve emoties. Negatieve emoties komen veel minder dikwijls voor,72 procent heeft deze zelden. Een vaste partner, betaald werk, vrijwilligerswerk en sociale contacten met familie, vrienden en buren zijn allemaal positief gerelateerd aan zowel tevredenheid met het leven als zinvolheid. Het hebben van een kind maakt niet uit voor de tevredenheid, wel voor het ervaren van een zinvol leven. Vrouwen beschouwen iets vaker hun leven als zinvol dan mannen. Wel hebben ze minder vaak positieve emoties en vaker negatieve emoties. Vrouwen zijn vooral vaker moe dan mannen. Van de volwassenen is 18 procent niet alleen tevreden met het leven, maar vindt het eigen leven ook zinvol en ervaart dikwijls positieve en zelden negatieve emoties.