Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

© Hollandse Hoogte
Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses.

Voor het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn zijn van 2013 tot en met 2018 gegevens verzameld van ruim 45 duizend personen van 15 jaar of ouder. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan in welke mate ze zichzelf een gelukkig mens vinden. Hierbij staat een 1 voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden met een 7 of hoger, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers. Het aandeel dat zich ongelukkig voelt (en zichzelf minder dan een 5 geven op de schaal van 10) is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen, of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaker als vrijwilliger inzetten is niet onderzocht.

Geluk en vrijwilligerswerk, 2013/2018
 Gelukkig (7 of hoger) (% personen van 18 jaar of ouder)Niet gelukkig, niet ongelukkig (5 tot 7) (% personen van 18 jaar of ouder)Ongelukkig (minder dan 5) (% personen van 18 jaar of ouder)
Vrijwilliger90,97,31,8
Geen vrijwilliger84,911,73,4

65 procent vrijwilligers heeft hoog persoonlijk welzijn

Van de vrijwilligers had 65 procent in 2013/2018 een hoog persoonlijk welzijn. Het persoonlijk welzijn is bepaald aan de hand van scores op twaalf indicatoren waaronder tevredenheid over de financiële situatie, tevredenheid met de lichamelijke gezondheid en gevoel van (on)veiligheid. Van de niet-vrijwilligers had 54 procent een hoog persoonlijk welzijn. Verder was de groep met een lage score op de persoonlijke welzijnsindex twee keer zo groot bij de niet-vrijwilligers (4 procent) als bij de vrijwilligers (2 procent).

Persoonlijke welzijnsindex, 2013/2018
Persoonlijke welzijnsindexHoog (7 of hoger) (% personen van 18 jaar of ouder)Middelbaar (5 tot 7) (% personen van 18 jaar of ouder)Laag (minder dan 5) (% personen van 18 jaar of ouder)
Vrijwilliger64,633,32,1
Geen
vrijwilliger
54,441,44,2
 

De groep vrijwilligers verschilt qua samenstelling van de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Zo zijn vrijwilligers bijvoorbeeld relatief vaak hoogopgeleid en doen 35- tot 45-jarigen het vaakst vrijwilligerswerk. Maar ook wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, geslacht opleidingsniveau, inkomen, burgerlijke staat en migratieachtergrond scoren vrijwilligers hoger op de persoonlijke welzijnsindex.

Meer uren vrijwilligerswerk maakt niet gelukkiger

In 2018 besteedden vrijwilligers gemiddeld 4,4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk. Meer uren vrijwilligerswerk gaat niet samen met meer welzijn. Naarmate vrijwilligers meer uren actief zijn, neemt het aandeel met een hoge score (7 of hoger) op de persoonlijke welzijnsindex niet toe. Dit geldt ook voor het ervaren geluk en de andere welzijnsaspecten.

Uren per week besteed aan vrijwilligerswerk, 2018
Uren Aandeel
Minder dan 1 uur34,9
1 tot 3 uur25,0
3 tot 8 uur23,0
8 tot 20 uur12,9
20 uur of meer4,2