Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:vluchtelingen
34 resultaten voor keyword:vluchtelingen

Pagina 1 van 2

Minder asielverzoeken, meer nareizigers in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 dienden bijna 9 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is 31 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2023. Het aantal nareizigers nam met 3...

Artikelen

Ruim 1 op de 3 gevluchte Oekraïense jongeren volgt onderwijs

Van alle Oekraïense vluchtelingen van 15 tot 23 jaar in Nederland volgde 36 procent onderwijs op 1 oktober 2023.

Artikelen

Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023

Tabellenset bevat cijfers over Oekraïense vluchtelingen van 4 tot 23 jaar die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers

Meeste statushouders konden niet starten met inburgering in 2022

Hoeveel asielmigranten (statushouder) waren eind 2022 in een gemeente gevestigd en hadden een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PiP) in het kader van de Wet inburgering 2021.

Artikelen

Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2022 inburgeringsplichtig zijn geworden volgens de Wet Inburgering 2013 (Wi2013). Ook...

Cijfers

Meer dan de helft van Oekraïense vluchtelingen in loondienst

Op 1 november 2023 werkte 55 procent van de circa 78 duizend 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in loondienst in Nederland. Dat is een toename ten opzichte van een jaar...

Artikelen

Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 november 2023

Cijfers

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden

Cijfers

Vanuit Oekraïne ingeschreven personen

Vanuit Oekraïne ingeschreven personen (datum vestiging vanaf 24 februari 2022), per gemeente per 1ste van de maand vanaf 1 april 2022

Cijfers

Verschillen in bijstandsafhankelijkheid tussen herkomstgroepen

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de oververtegenwoordiging van bepaalde herkomstgroepen in de bijstand samenhangt met verschillen in achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en...

Publicaties

Oekraïense vluchtelingen, 1 mei 2023

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 mei 2023.

Cijfers

Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 november 2022.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022

Arbeidsmarktpositie van Oekraïense vluchtelingen, 1 juli 2022

Cijfers

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht

Cijfers

Oekraïense vluchtelingen, 1 mei 2023

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 mei 2023.

Cijfers

Opnieuw meer Oekraïense vluchtelingen in loondienst

Het aandeel werknemers onder vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland is dit jaar verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de circa 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en...

Artikelen

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht

Cijfers

Steeds meer statushouders hebben betaald werk

Het aantal statushouders met betaald werk is in 2022 toegenomen, vergeleken met het jaar ervoor. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan.

Artikelen

Asiel en integratie 2023 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2022.

Publicaties

Helft Oekraïners woont op adres dat eerder nog onbewoond was

Van de 82 duizend vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit woonde ruim de helft op 1 november 2022 op een adres dat aan het begin van het jaar nog onbewoond was. Het gaat dan bijvoorbeeld om...

Artikelen

Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen

Van de circa 65 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 november 2022 in Nederland verbleven, had 46 procent betaald werk als werknemer.

Artikelen

Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht CBS 2022, met cijfers over onder andere inflatie, consumentenvertrouwen, economie, vluchtelingen, corona, bevolkingsontwikkeling en huizenprijzen.

Artikelen

Aflevering 12: Hoe staat het met de integratie?

In de twaalfde aflevering gaat Liesbeth Staats in gesprek met CBS-onderzoeker, hoogleraar en migratiedeskundige Ruben van Gaalen. Een gesprek over COVID-19, arbeidsmigratie, vluchtelingen en...

Artikelen