Meer dan de helft van Oekraïense vluchtelingen in loondienst

© ANP / Marcel van den Bergh
Op 1 november 2023 werkte 55 procent van de circa 78 duizend 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in loondienst in Nederland. Dat is een toename ten opzichte van een jaar eerder: op 1 november 2022 was het aandeel werknemers nog 44 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie van eind februari 2022 naar Nederland kwamen, hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken. Hiermee hebben zij een uitzonderingspositie ten opzichte van andere migranten van buiten de Europese Unie of de landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Oekraïense vluchtelingen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar werkten het vaakst in loondienst (59 procent), jongeren (15 tot 25 jaar) het minst vaak (49 procent). Mannen werkten even vaak als vrouwen.

Oekraïense vluchtelingen in loondienst (15 tot 65 jaar), 1 november 2023
GeslachtLeeftijdWerknemers (%)
TotaalTotaal55
Totaal15 tot 25 jaar49
Totaal25 tot 45 jaar59
Totaal45 tot 65 jaar52
MannenTotaal54
Mannen15 tot 25 jaar47
Mannen25 tot 45 jaar59
Mannen45 tot 65 jaar50
VrouwenTotaal55
Vrouwen15 tot 25 jaar50
Vrouwen25 tot 45 jaar59
Vrouwen45 tot 65 jaar53

Meerderheid werkt voltijd, meestal flexibel contract

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als oproepkracht (26 procent), uitzendkracht (39 procent), of hadden een ander tijdelijk dienstverband (30 procent). Meer dan de helft werkte in voltijd (35 uur of meer per week): 53 procent; 15 procent werkte 30 tot 35 uur.

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de zakelijke dienstverlening (51 procent). Onder deze bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. Naast de zakelijke dienstverlening werkten er naar verhouding ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (32 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aandeel dat in deze sector werkte met 5 procentpunt toe, terwijl het aandeel in de zakelijke dienstverlening juist met 5 procentpunt afnam.

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van de mensen die zowel op 1 november 2022 als op 1 november 2023 werkzaam waren, wisselde 41 procent in de tussentijd van werkgever.