Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022

Erratum:

Tabel 5 in bestand Oekraïense vluchtelingen – Werknemers is aangepast, omdat de cijfers over arbeidsduur onjuist waren.

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de cijfers over de verhouding van het aantal Oekraïense vluchtelingen t.o.v. voormalig aantal bewoners op het adres (tabel 6 in bestand Oekraïense vluchtelingen - Demografie) zijn de cijfers van enkele kolommen omgewisseld. De cijfers in het betreffende Excelbestand zijn aangepast met de juiste cijfers in de bijbehorende kolommen.

De NIET gecorrigeerde cijfers Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022.

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers samengesteld over de demografische kenmerken en emigratie en van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast zijn verschillende kenmerken over Oekraïense vluchtelingen opgenomen die als werknemer in loondienst zijn. De verslagperiode van de cijfers over demografische kenmerken en werknemers hebben betrekking op 1 november 2022. De cijfers over emigratie hebben betrekking op de periode tot 1 januari 2023.
In de tabellenset wordt onderscheid gemaakt naar personen met een Oekraïense nationaliteit en personen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit. De groep Oekraïense vluchtelingen wordt qua demografische samenstelling beschreven aan de hand cijfers over o.a. wekelijkse instroom, geslacht, leeftijd, huishoudsamenstelling en nationaliteit. Ook zijn cijfers opgenomen over type huisvesting en woongemeente.
De groep Oekraïense vluchtelingen dat als werknemer in loondienst is wordt beschreven aan de hand van het aandeel werknemers, bedrijfstak, arbeidsduur, uurloon, aantal gelijktijdige banen en soort baan. Daarnaast worden de cijfers over werknemers gedetailleerd naar geslacht en leeftijdsgroep.
De cijfers over emigratie hebben betrekking op wekelijkse uitstroom en plaats in het huishouden. Daarnaast wordt de populatie emigranten gedetailleerd naar geslacht en leeftijd.