Opnieuw meer Oekraïense vluchtelingen in loondienst

© CBS

Erratum:

Bij de samenstelling van de cijfers waarop dit bericht is gebaseerd, is een fout gemaakt. Onze excuses daarvoor. Op basis van de gecorrigeerde cijfers is een gedeelte van de tekst onder de tussenkop 'Meestal flexibel contract en deeltijdwerk' herzien. De gecorrigeerde tekst volgt hieronder:

Helft werkt voltijd, meestal flexibel contract

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als oproepkracht (28 procent), uitzendkracht (38 procent), of hadden een ander tijdelijk dienstverband (31 procent). De helft werkte in voltijd (35 uur of meer per week): 49 procent; 17 procent werkte 30 tot 35 uur.

Het aandeel werknemers onder vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland is dit jaar verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de circa 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar betaald werk in loondienst. Op 1 november 2022 was dat nog 44 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie van eind februari 2022 naar Nederland kwamen, hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken. Hiermee hebben zij een uitzonderingspositie ten opzichte van andere migranten van buiten de Europese Unie of de landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Oekraïense vluchtelingen in loondienst (15 tot 65 jaar), 1 mei 2023
 LeeftijdWerknemers (%)
TotaalTotaal50
Totaal15 tot 25 jaar44
Totaal25 tot 45 jaar54
Totaal45 tot 65 jaar47
MannenTotaal49
Mannen15 tot 25 jaar41
Mannen25 tot 45 jaar55
Mannen45 tot 65 jaar45
VrouwenTotaal51
Vrouwen15 tot 25 jaar45
Vrouwen25 tot 45 jaar54
Vrouwen45 tot 65 jaar48

Sterkste toename onder vrouwen

Het aandeel in loondienst nam het sterkst toe onder vrouwen, van 44 procent in november 2022 naar 51 procent in mei 2023. Onder jonge mannen (15 tot 25 jaar) nam in diezelfde periode het aandeel werknemers het minst toe, van 38 procent naar 41 procent.

Meestal flexibel contract en deeltijdwerk

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als oproepkracht (28 procent), uitzendkracht (38 procent), of hadden een ander tijdelijk dienstverband (31 procent). Het grootste deel werkte in deeltijd: de meesten werkten 30 tot 35 uur (29 procent); 18 procent werkte voltijds (35 uur of meer).

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de sector zakelijke dienstverlening (51 procent). Onder deze bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. Behalve in de zakelijke dienstverlening werkten er naar verhouding ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (31 procent).

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van de mensen die zowel op 1 juli 2022 als op 1 mei 2023 werkzaam waren, wisselde 39 procent in de tussentijd van werkgever.