Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:vereniging
32 resultaten voor keyword:vereniging

Pagina 1 van 2

SDG 10.1 Sociale samenhang en ongelijkheid

Sustainable Development Goal (SDG) 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en ongelijkheid gaat over sociale samenhang, inclusie en gelijkheid. Dit is onontbeerlijk voor het goed...

Dashboards

Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen

Bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder verrichte in 2014 tenminste één keer vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger hieraan 4 uur per week....

Artikelen

CBS wint Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015

CBS is verkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar 2015

Artikelen

Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt...

Artikelen

Betrouwbare cijfers voor een betere samenleving

Ze is een bestuurlijke duizendpoot met onder andere toezichtsfuncties bij DSM Nederland, Shell Nederland en het Rode Kruis. Ruim vijf jaar is ze nu voorzitter van de Centrale Commissie voor de...

Artikelen

‘Lokale bestuurders ontsnappen nooit aan de werkelijkheid’

Ze staat bekend als een verbinder pur sang, die gaat voor de inhoud. Authentiek en met een aversie tegen mannetjesmakerij. Sinds 2013 is Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG. Ze...

Artikelen

Maatwerk voor brancheverenigingen

Rapport over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn in de branche VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten). Opdrachtgever: VGB.

Artikelen
Artikelen

Lidmaatschap en deelname verenigingen

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Statistici als antislavernijactivisten

Liberale staathuishoudkundigen waren vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw geëngageerd in het publieke debat. Of het nu ging over leerplicht, kiesrechtuitbreiding, de coöperatie, het...

Artikelen

Partner steeds vaker via internet of werk

Partners vinden elkaar steeds vaker via internet of op het werk.

Artikelen

Langer leven, maar ook langer gezond?

Demos, jaargang 26 / 2010, nummer 1, pp. 2-5.

Artikelen

Leven in Nederland 2009

Leven in Nederland 2009 presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van...

Publicaties

Nieuwe voorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft mevrouw mr. Inge Brakman (48) benoemd tot voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) per 1 januari a.s.

Artikelen

De stand van het Sociaal Statistisch Bestand

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Naar aanleiding van een studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Demografie over de mogelijkheden en problemen van het gebruik van het Sociaal Statistisch...

Artikelen

Het Assurantiejaarboek 2008

Het Assurantiejaarboek 2008 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en...

Publicaties

Assurantiejaarboek 2006

Het Assurantiejaarboek 2006 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en...

Publicaties
Artikelen
Artikelen