Het Assurantiejaarboek 2008

assurantiejaarboek 2008

Het Assurantiejaarboek 2008 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en de premiestromen van het particuliere verzekeringsbedrijf. De cijfers hierover komen van het CBS. Het boek verschaft ook informatie over zaken die voor een oriëntatie op de verzekeringsmarkt onontbeerlijk zijn, zoals over inkomens en consumptie, over de omvang en ontwikkeling van de bevolking, over het aantal opgerichte en gefailleerde bedrijven, het aantal vierkante meters glas in de tuinbouw, het aantal slachtoffers van branden en het aantal (bedrijfs)ongevallen.
Naast de informatie van het CBS is opnieuw gebruik gemaakt van de resultaten uit de bedrijfsvergelijkende onderzoeken van de NVA-kantoren, ontleend aan de NVA/Reflector, en van de Vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs (nbva), overgenomen uit Balans 2006. Net als vorig jaar zijn in deze editie ook weer de gegevens opgenomen van het volmachtbedrijf (NVGA).