CBS StatLine, bewerking Probos

De CBS-data worden door de vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en Probos nog bewerkt.