Partner steeds vaker via internet of werk

Partners vinden elkaar steeds vaker via internet of op het werk. Het uitgaansleven en vakanties zijn de afgelopen tien jaar minder belangrijk geworden voor het ontmoeten van een partner.

Ontmoetingsplaats huidige partner naar ontmoetingsperiode

Ontmoetingsplaats huidige partner naar ontmoetingsperiode

Internet als ontmoetingsplaats

De meeste samenwonende paren hebben elkaar ontmoet bij het uitgaan of tijdens vakantie. Van de samenwoners in 2008 die elkaar al van vóór 2000 kennen, kwam 46 procent elkaar daar tegen. Onder degenen die elkaar later, na 2000, hebben ontmoet, is dit aandeel met 35 procent echter lager. In de afgelopen tien jaar zijn werk en internet steeds belangrijker geworden als ontmoetingsplaats. Speelde vóór 2000 het internet nog geen rol, in de jaren erna heeft 8 procent elkaar via een datingsite of sociaal online-netwerk leren kennen.

Gemiddelde leeftijd bij ontmoeting huidige partner, naar ontmoetingsplaats

Gemiddelde leeftijd bij ontmoeting huidige partner, naar ontmoetingsplaats

Via internet gemiddeld ouder

Partners die elkaar via internet, relatiebemiddeling of een contactadvertentie hebben leren kennen, waren op dat moment gemiddeld 35 jaar oud. Dat is duidelijk ouder dan bij ontmoeting op school, tijdens het uitgaan of op vakantie, op een vereniging of via familie of vrienden. Met het zoeken van een partner via internet of relatiebemiddeling beginnen mensen pas op latere leeftijd, als ze hem of haar niet via een van de andere manieren zijn tegengekomen. Ook gaat het vaker om tweede relaties. 

Ontmoetingsplaats huidige partner, naar opleidingsniveau

Ontmoetingsplaats huidige partner, naar opleidingsniveau

Partner ook vaak gevonden tijdens hogere opleiding

Hoger opgeleiden kennen hun huidige partner vaker dan lager opgeleiden via school of studie, en minder vaak via uitgaan of vakantie. Omdat een hogere opleiding langer duurt dan een lagere opleiding is de kans op ontmoeting van een geschikte partner bij een hogere opleiding overigens ook groter dan bij lagere opleidingen. Lager opgeleiden geven verder vaker aan dat ze hun huidige partner via familie hebben leren kennen en minder vaak op een vereniging.

Elma Wobma

Bron: Het ontmoeten van partners