Leven in Nederland 2009

Leven in Nederland

De publicatie Leven in Nederland 2009 is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse GemeentenLeven in Nederland 2009 bevat een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau, die uitgebreid worden beschreven. De cijfers worden nader geïnterpreteerd in essays, die bovendien een blik werpen op de komende jaren.

Leven in Nederland 2009 bestaat uit twee onderdelen: een publicatie in boekvorm en een grote hoeveelheid tabellen met brongegevens op gemeenteniveau. Papieren exemplaren van de publicatie in boekvorm zijn te koop bij Sdu Uitgevers. Het gezamenlijke persbericht van de VNG en het CBS over Leven in Nederland 2009, de digitale versie van de publicatie in boekvorm en de tabellen zijn hieronder te downloaden.

Persbericht

Leven in Nederland 2009 deel A

Leven in Nederland 2009 deel B

Tabellen 

Tabellen hoofdstuk 1: Bevolking

Tabellen hoofdstuk 2: Veiligheid

Tabellen hoofdstuk 3: Woningmarkt

Tabellen hoofdstuk 4: Werk en Sociale Zekerheid

Tabellen hoofdstuk 5: Leren

Tabellen hoofdstuk 6: Zorg

Let op: tot 15 februari 2010 bevatte tabblad 6.1 van deze tabel per abuis informatie over 2007 in plaats van over 2008.

Tabellen hoofdstuk 7: Bestuur

Tabellen hoofdstuk 8: Gemeentefinanciën

Tabellen hoofdstuk 9: Wijken en Buurten