Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

© ANP

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Deze hebben hiermee een prominente plek naast de uitleenfunctie van bibliotheken verworven. Iets minder dan een kwart  betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken(VOB).
 
Bibliotheken beperken zich niet alleen meer tot de uitleenfunctie. De 157 Nederlandse bibliotheekorganisaties organiseerden vorig jaar ruim 72 duizend activiteiten die gericht waren op educatie, literatuur, kennis en kunst. Deze activiteiten behoren tot de bredere functie van bibliotheken in de samenleving. Deze functie is vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet die per 1 januari 2015 is ingegaan.

Georganiseerde activiteiten bibliotheken, 2014

Helft van activiteiten gericht op educatie

Van die 72 duizend activiteiten was de helft gericht op educatie. Het gaat hier om onder andere cursussen lezen en schrijven voor laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden en activiteiten met scholen. Daarnaast had een kwart van alle georganiseerde activiteiten betrekking op het terrein van lezen en literatuur. Het ging hier om  ruim 17 duizend optredens van schrijvers, bijeenkomsten van leesclubs en literaire schrijfcursussen.

Informatieve bijeenkomsten op het gebied van kennis en informatie op speciale onderwerpen als recht, gezondheid of historie kwamen bijna 12 duizend keer voor (16 procent). Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en lezingen werden met ruim 7 duizend keer het minst georganiseerd.

Aandeel jongeren in ledenbestand groeit

In 2014 telden openbare bibliotheken 2,3 miljoen leden onder de 18 jaar, tegenover 1,5 miljoen volwassen leden. Het aantal jongeren met een lidmaatschap steeg vorig jaar met één procent ten opzichte van 2013. Het aandeel van jongeren in het totale ledenbestand van openbare bibliotheken is de laatste jaren steeds groter geworden. In 2005 maakten jongeren 49 procent uit van het totale ledenbestand van bibliotheken. In 2014 is hun aandeel gegroeid naar 60 procent.

Ruim 72 miljoen boeken uitgeleend

In totaal werden er in 2014 ruim 72,4 miljoen boeken uitgeleend door de openbare bibliotheken. Dat is 50 procent minder dan in 1999, toen er ruim 144 miljoen boeken over de balie gingen. Van alle uitgeleende boeken in 2014 was 41 procent een verhalend jeugdboek. Dit soort boeken werden 29,7 miljoen keer geleend bij een openbare bibliotheek.

Fictionele volwassenenboeken werden 28,1 miljoen keer uitgeleend. Het betrof 39 procent van het totaal aantal uitleningen. Non-fictionele boeken, voor jeugd en volwassenen samen, werden 14,5 miljoen (20 procent) keer uitgeleend.

Meer video, minder audio uitgeleend

In 2014 verhuurden openbare bibliotheken ruim 4 miljoen DVD’s en videocassettes, een stijging van meer dan 60 procent ten opzichte van 2005. In dezelfde periode daalde het aantal uitgeleende muziek CD’s met twee derde naar minder dan 800 duizend stuks. Het totaal aan uitgeleend audiovisueel materiaal is tussen 2005 en 2014 met ongeveer 6 miljoen stuks nagenoeg gelijk gebleven.