CBS-StatLine (export papier)

De CBS-data worden door de Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken VNP en Probos nog bewerkt.