Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:topsectoren
44 resultaten voor keyword:topsectoren

Pagina 1 van 2

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2021

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021

Cijfers

Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020

Tabellen met cijfers over de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Cijfers

Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Cijfers

Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Cijfers

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2019

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Cijfers

Monitor topsectoren 2018

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Cijfers

Monitor topsectoren 2017

Visualisatie Monitor topsectoren 2017

Dashboards

Monitor topsectoren 2017

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Cijfers

Topsectoren goed voor een kwart van het bbp

De topsectoren in vogelvlucht.

Artikelen

Innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio, 2014

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

Cijfers

Topsector Transport en opslag meeste dienstenexport

De export van diensten door topsectoren

Artikelen

Monitor topsectoren 2016

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving van de Monitor topsectoren 2016

Cijfers

Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2015

Het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: WBSO, RDA, BMKB, Green Deals en missies.

Cijfers

Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013-2014

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

Cijfers

Deelnames aan energieregelingen naar topsector en bedrijfstak, 2014

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan instrumenten gericht op de energiesector. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Cijfers

Monitor topsectors 2015 (Dutch only)

Report and dashboard containing the results, description of methods and (custom-made) data tables regarding the nine top business sectors within the Netherlands (the so-called...

Artikelen

Deelnames aan TKI's naar topsector, 2013

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan kennisinitiatieven buiten de eigen topsector. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken.

Cijfers

Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2014

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) (2011-2014), Research & Development Aftrek (RDA) (2012-2014),...

Cijfers

Monitor topsectoren 2015

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset en een maatwerktabellenset over topsectoren naar regio van de Monitor topsectoren 2015. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken...

Cijfers

Golfstaat Oman brengt met CBS logistieke sector in kaart

Oman wil zijn logistieke sector in kaart brengen en zoekt daarbij de hulp van CBS. In de tweede week van september bezocht een delegatie uit de Golfstaat het bureau in Den Haag. De samenwerking...

Artikelen

Goederenexport in topsectoren

De topsectoren waren in 2012 goed voor 62 procent van de export van goederen door het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het eerst is er nu de informatie naar welke landen de verschillende topsectoren...

Artikelen

Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen...

Artikelen

Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van Innovatieprestatiecontracten (IPC) en Economische missies met bewindspersonen. Opdrachtgever: Agentschap NL

Cijfers