Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:topsectoren
18 resultaten voor keyword:topsectoren

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Cijfers

Monitor topsectoren 2017

Visualisatie Monitor topsectoren 2017

Dashboards

Topsectoren goed voor een kwart van het bbp

De topsectoren in vogelvlucht.

Artikelen

Topsector Transport en opslag meeste dienstenexport

De export van diensten door topsectoren

Artikelen

Monitor topsectors 2015 (Dutch only)

Report and dashboard containing the results, description of methods and (custom-made) data tables regarding the nine top business sectors within the Netherlands (the so-called...

Artikelen

Golfstaat Oman brengt met CBS logistieke sector in kaart

Oman wil zijn logistieke sector in kaart brengen en zoekt daarbij de hulp van CBS. In de tweede week van september bezocht een delegatie uit de Golfstaat het bureau in Den Haag. De samenwerking...

Artikelen

Goederenexport in topsectoren

De topsectoren waren in 2012 goed voor 62 procent van de export van goederen door het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het eerst is er nu de informatie naar welke landen de verschillende topsectoren...

Artikelen

Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen...

Artikelen

Monitor topsectoren 2014

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren?

Publicaties

Internationale en regionale oriëntatie van topsectoren

In het negende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komt het internationale karakter van topsectoren in een regionaal perspectief aan bod. Een belangrijk kenmerk van topsectoren is hun...

Artikelen

Economische betekenis topsectoren

De topsectoren bieden werk aan ongeveer 1,6 miljoen mensen. Verder dragen ze fors bij aan de Nederlandse export en innovatie.

Artikelen

Nulmeting groene groei in de topsectoren

In het bedrijvenbeleid van de overheid spelen de topsectoren een centrale rol om innovatie en concurrentiekracht te bevorderen.

Artikelen

Veel banen in topsector hightech rond technische universiteiten

Van de banen in de topsector hightech is 60 procent afkomstig uit de maakindustrie en 40 procent uit de diensten. De regio’s met de meeste banen in de hightech maakindustrie liggen rond de technische...

Artikelen
Artikelen

De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is er door...

Publicaties

Monitor topsectoren (eerste meting)

Rapport met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset van de eerste meting van de Monitor topsectoren. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Artikelen

Topsectoren bieden werk aan ruim 1,6 miljoen personen

Ruim 260 duizend bedrijven behoren tot een zogeheten topsector. Deze bedrijven zorgden in 2010 voor ruim een derde van de productiewaarde. Twee derde van de uitgaven aan innovatie door het...

Artikelen

De sterke kanten van Nederlandse regio's

In de publicatie staat informatie over werkgelegenheid en bedrijvigheid op regionaal niveau.

Artikelen