Economische betekenis topsectoren

De topsectoren bieden werk aan ongeveer 1,6 miljoen mensen. Verder dragen ze fors bij aan de Nederlandse export en innovatie.

Veel export en innovatie door topsectoren

De sterke oriëntatie op export komt tot uitdrukking in de relatief hoge exportwaarde. Met 30 procent van de bedrijven, zijn de topsectoren in 2011 verantwoordelijk voor 55 procent van de exportwaarde. Verder zijn ze goed voor ruim 80 procent van alle R&D-uitgaven. Naar verhouding is de toegevoegde waarde echter beperkt. De topsectoren zorgen voor een kwart van de totale toegevoegde waarde.  

Aandeel topsectoren, 2011

topsectoren-g1

Grote verschillen tussen sectoren en regio

Maar liefst de helft van de R&D-uitgaven is gedaan door de topsector hightech. De topsectoren,  energie, lifescience, chemie en water, dragen ook relatief veel bij aan de export en R&D. De creatieve industrie is in aantal vestigingen de grootste topsector, maar draagt nauwelijks bij aan de export en R&D-uitgaven. Deze sector vervult een belangrijke functie in de verbinding van innovatie tussen de verschillende topsectoren.

Aandeel per topsector in totaal topsectoren, 2011 

topsectoren-g2

Het aantal exporterende bedrijven in de topsectoren is het hoogst in de gebieden aan de grens met Duitsland en België. Echter, bedrijven in het westen zorgen voor een hogere exportwaarde. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de totale exportwaarde van topsectoren. Het betreft hier vooral de  high-tech sector rond Eindhoven en de sectoren energie en logistiek in Noord- en Zuid-Holland.  

Aandeel topsectoren in exportwaarde per COROP, 2011

topsectoren-g3

Ralph Wijnen en Noortje Pouwels-Urlings

Meer over dit onderwerp is te lezen in de Internationaliseringsmonitor 2013 die op 29 november 2013 verschijnt.