Golfstaat Oman brengt met CBS logistieke sector in kaart

/ Auteur: Masja de Ree
Oman wil zijn logistieke sector in kaart brengen en zoekt daarbij de hulp van CBS. In de tweede week van september bezocht een delegatie uit de Golfstaat het bureau in Den Haag. De samenwerking krijgt de komende jaren een vervolg.

Monitor Logistiek

CBS publiceert sinds 2011 jaarlijks een monitor Logistiek. Die brengt de ontwikkelingen binnen de logistieke dienstverlening in Nederland in beeld, een van de zogenoemde topsectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Het contact tussen het Statistical Office van Oman en CBS ontstond begin dit jaar op initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de hulp aan Oman ook financiert. Oman heeft de ambitie om de ‘hub’ van de regio te worden: vervoer van goederen zou grotendeels via Oman moeten gaan. Onlangs is daartoe, in een joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam, onder meer een grote haven geopend. Igor Dzambo, statistisch onderzoeker bij de afdeling bedrijfsstatistieken van CBS: ‘Het land wil graag de bijdrage van die infrastructurele projecten aan de totale toegevoegde waarde van de logistieke sector meten. Vandaar hun interesse in onze monitor.’

Kennis uitwisselen

In juni van dit jaar bezocht Dzambo samen met collega Robbert de Ruijter het Statistical Office in Oman. Toen bleek dat de medewerkers veel vragen hadden, ook op andere gebieden dan transport en logistiek. Daarop is voor begin september een delegatie van het bureau in Oman uitgenodigd in Den Haag. Dzambo: ‘We ontvingen vier man, onder wie de CEO. Voor hen hebben we een programma van een week samengesteld.’ De delegatie kreeg uitgebreide informatie over de logistieke statistieken, maar ook over de Nationale Rekeningen, de Volkstelling, het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden, kwaliteitsmanagement en de manier waarop CBS zijn berichten naar buiten brengt. De statistici uit Oman gaven op hun beurt ook een presentatie over de wijze waarop zij hun statistieken delen met het brede publiek. ‘Ze zijn erg actief op sociale media en hebben een aantal interessante apps ontwikkeld met informatie over economie, bevolking, land, toerisme et cetera.’

Meerjarige samenwerking

Het bezoek verliep geanimeerd, vertelt Dzambo. ‘Ze stelden heel veel vragen en vooral de CEO heeft veel informatie met ons gedeeld. Ze waren niet alleen erg geïnteresseerd in onze statistieken, maar ook in onze cultuur.’ Het bezoek krijgt in het najaar een vervolg. Dan komen verschillende medewerkers uit Oman een tijd meelopen bij CBS. Zij zijn onder meer geïnteresseerd in de manier waarop CBS de Volkstelling uitvoert. Dat gebeurt volledig op basis van in registers beschikbare data in plaats van huis-aan-huis-bezoek. CBS is koploper als het gaat om deze efficiënte manier van de bevolking tellen. De Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, reist eind van het jaar naar Oman om een meerjarig samenwerkingsverband te tekenen.

  • De bevolking in Oman is de laatste 10 jaar met 68 procent toegenomen tot 4,2 miljoen.

  • Dit komt met name door een sterke toename van het aantal expats. Inmiddels bestaat de bevolking voor 44 procent uit expats die vooral uit Zuid- en Zuidoost-Azië komen.

  • De bevolkingsdichtheid is ondanks de groei nog steeds maar 10,3 inwoners per km2.

  • Vrouwen krijgen gemiddeld 3 kinderen. Meer dan in Nederland, maar veel minder dan midden jaren negentig. Toen kregen vrouwen in Oman gemiddeld 7 kinderen.

  • Iedere inwoner van Oman krijgt op zijn 22ste een stuk grond van de staat (sultan). Hierop worden huizen gebouwd met een gemiddelde woonoppervlakte van zo’n 700m2. Voor de prijs van iets meer dan 2 ton in euro’s bouw je met gemak een huis van 1000m2 in Oman.