Monitor topsectoren 2014

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren?

Rapport met de belangrijkste uitkomsten en de methodebeschrijving en tabellenset van de Monitor topsectoren 2014. Voor de negen topsectoren zijn uitkomsten berekend voor bijna 40 indicatoren die ingedeeld zijn in 5 thema’s: macro-economie, bedrijven, werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Voor alle indicatoren zijn cijfers beschikbaar over 2010, 2011 en 2012.

Methodebeschrijving en tabellenset