Internationale en regionale oriëntatie van topsectoren

In het negende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komt het internationale karakter van topsectoren in een regionaal perspectief aan bod. Een belangrijk kenmerk van topsectoren is hun sterke oriëntatie op export. Dit komt tot uitdrukking in een relatief hoge exportwaarde. Met 30 procent van de bedrijven, zijn de topsectoren in 2011 verantwoordelijk voor 55 procent van de totale exportwaarde. Het aantal exporterende vestigingen is het hoogst in de gebieden grenzend aan Duitsland en België. Echter, bedrijven in het westen genereren hogere exportwaardes. Topsectoren zijn sterk gerelateerd aan sommige regio’s. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de totale exportwaarde van topsectoren. De hightech-sector is belangrijk rond Eindhoven en de sectoren energie en logistiek in Noord- en Zuid-Holland. De creatieve industrie is sterk geconcentreerd in Noord-Holland (Amsterdam). Opvallend is dat zij slechts 0,5 procent bijdraagt aan de exportwaarde.

Aan de hand van een regressieanalyse is de relatie tussen exportwaarde en enkele verklarende variabelen als regio en topsector onderzocht. Vestigingen in topsectoren hebben een drie keer zo hoge gemiddelde exportwaarde dan vestigingen die geen deel uitmaken van een topsector. De regio waar een bedrijf is gevestigd, is ook relevant. Bedrijven in de tuinbouw in Zuid-Holland hebben een significant hogere exportwaarde dan bedrijven in deze sector in de noordelijke provincies. De exportwaarde van bedrijven in de hightech-sector is het hoogst in Limburg, gevolgd door Zeeland en Noord-Brabant.