Topsectoren bieden werk aan ruim 1,6 miljoen personen

Ruim 260 duizend bedrijven behoren tot een zogeheten topsector. Deze bedrijven zorgden in 2010 voor ruim een derde van de productiewaarde. Twee derde van de uitgaven aan innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven is gedaan door deze topsectoren.

Hoge uitgaven aan innovatie

In Nederland zijn negen sectoren aangewezen als topsector. Topsectoren hebben een belangrijke plaats in het bedrijvenbeleid van het kabinet. Het CBS heeft een veertigtal indicatoren geselecteerd waarmee deze bedrijven in de toekomst kunnen worden gevolgd. De eerste meting wordt hier gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat deze negen topsectoren in 2010 bijna een kwart van alle bedrijven omvatten en voor ruim 37 procent van de productiewaarde zorgden. De creatieve industrie is met 97 duizend bedrijven de grootste topsector, de topsector energie met ruim duizend bedrijven de kleinste.

In de topsectoren is in 2010 8,5 miljard euro uitgegeven aan innovatie, bijna twee derde van alle innovatie-uitgaven van het Nederlandse bedrijfsleven. Ongeveer de helft van deze uitgaven is gedaan door de topsector high tech.

Kenmerken van topsectoren in Nederland, 2010

Kenmerken van topsectoren in Nederland, 2010

Relatief weinig hoogopgeleide werknemers

Topsectoren bieden in 2010 werk aan ruim 1,6 miljoen personen. Voor Nederland als geheel geldt dat ongeveer 35 procent van de werknemers een opleiding op hbo/wo-niveau heeft. In de topsectoren is dit aandeel iets lager. De creatieve industrie springt er met ruim 50 procent hoogopgeleiden bovenuit. Vooral werknemers binnen de subsector cultureel erfgoed (onder andere musea en monumentenzorg) hebben vaak minstens een hbo-opleiding. In de agro&food, de tuinbouw en de transport & opslag ligt het aandeel hoogopgeleiden veel lager.

Hoogopgeleide werknemers, 2010

Hoogopgeleide werknemers, 2010

Carlijn Verkleij en Egon Dietz

Bron: Monitor Topsectoren (eerste meting)