Monitor topsectoren (eerste meting)

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset

Rapport met de belangrijkste uitkomsten en de methodebeschrijving en tabellenset van de eerste meting van de Monitor topsectoren. Voor de negen topsectoren zijn uitkomsten berekend voor bijna 40 indicatoren die ingedeeld zijn in 5 thema’s: macro-economie, bedrijven, werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Voor alle indicatoren zijn cijfers beschikbaar over 2010, waar mogelijk is ook 2011 al berekend. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)