Topsector Transport en opslag meeste dienstenexport

De topsector Transport en opslag exporteerde in 2014 voor ruim 22 miljard euro aan diensten. Dat was 15 procent van de diensten die Nederlandse bedrijven over de grens verleenden. Dit betreft onder andere het vervoer van goederen en personen voor buitenlandse opdrachtgevers en daarbij ondersteunende activiteiten zoals planning, omverpakken en het onderhoud van transportmiddelen. CBS publiceert voor het eerst over de uitvoer van diensten naar topsectoren.

In 2011 hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid negen onderdelen van het bedrijfsleven als topsectoren aangewezen. De overheid richt een deel van het bedrijvenbeleid op deze topsectoren. Het onderzoek naar de export van diensten van topsectoren kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, als afgeleide van onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Naast de topsector Transport en opslag exporteerden bedrijven in de Hightechsystemen en -materialen voor bijna 13 miljard euro aan diensten. De Chemie leverde voor 4 miljard diensten aan het buitenland. Bij elkaar exporteerden de topsectoren in 2014 voor 48 miljard euro aan diensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld transport, onderzoek, advies en royalties voor het gebruik van handelsmerken en licenties, audiovisueel materiaal en databases. De topsectoren waren goed voor 32 procent van de totale export van diensten.

Creatieve industrie en tuinbouw vooral kleine exporteurs

In de Creatieve industrie leverden ruim 8 700 bedrijven diensten aan het buitenland, voor ongeveer 360 duizend euro per bedrijf. Daarmee is het de topsector met de meeste exporteurs van diensten, maar ook de kleinste. De Tuinbouwsector exporteerde voor 560 duizend euro per bedrijf. Daar tegenover staan de Chemie en Life sciences & health, waar enkele honderden bedrijven voor miljoenen euro’s aan diensten uitvoerden.

Van de bedrijven in de topsectoren exporteerde 7 procent diensten naar het buitenland. De Energiesector spande daarbij de kroon met 27 procent van de bedrijven. In de Agri & Food en de Tuinbouw leverde maar 2 procent van de bedrijven diensten over de grens.

Topsectoren relatief groot aandeel in zowel export van goederen als diensten

Naast diensten exporteerden de topsectoren ook voor 168 miljard euro aan goederen, dat is 39 procent van alle goederenexport. Niet elke sector is in dezelfde mate betrokken bij de uitvoer van diensten of goederen. Hightechsystemen en -materialen nam in 2014 zowel 9 procent van de totale export van diensten voor zijn rekening als 11 procent van de export van goederen. Ook in de Life sciences & health lagen de aandelen van de export van diensten en goederen dicht bij elkaar. Het belang van de Creatieve industrie en Transport en opslag was duidelijk groter voor de export van diensten dan voor goederen. Bij de Chemie was dit juist andersom.