Vaker verdrinking bij pas geïmmigreerde kinderen

Recent geïmmigreerde kinderen uit een niet-westers land verdrinken vaker dan autochtone kinderen. Vooral de iets oudere kinderen (6–10 jaar) zijn relatief vaak slachtoffer.

Daling verdrinkingsrisico

Sinds medio jaren negentig is het verdrinkingsrisico van kinderen gedaald. Alleen onder kinderen van recent geïmmigreerde niet-westerse allochtonen is dit risico toegenomen. Hun kans om door verdrinking te overlijden is drie keer groter dan van autochtone kinderen.

Verdrinkingen, 1996-2005

Verdrinkingen, 1996/2005

Hoog risico recente immigranten

Tegenwoordig overlijden jaarlijks ongeveer 20 kinderen jonger dan 10 jaar door verdrinking. Twee derde van hen zijn jongetjes. Onder jongetjes van 2 tot 4 jaar vormt verdrinking de grootste afzonderlijke categorie van doodsoorzaken. Het verdrinkingsrisico van jonge kinderen daalt al langere tijd, maar blijkt te zijn toegenomen onder kinderen van recente immigranten. Deze kinderen, van onder meer Somalische, Iraakse, Iraanse en Afghaanse herkomst, lopen een drie keer zo groot risico om te verdrinken als autochtone kinderen. In de periode 1996–2005 behoorden 41 kinderen tot deze categorie, op een totaal van 266 door verdrinking overleden kinderen.  

Verdrinkingen naar leeftijd, 1996-2005

Verdrinkingen naar leeftijd, 1996/2005

Vaak iets oudere niet-westers allochtone kinderen

Ongeveer de helft van de jonge kinderen die verdrinken is jonger dan 3 jaar. Met het toenemen van de leeftijd daalt de verdrinkingskans onder autochtone kinderen sterk. Bij niet-westerse allochtonen zijn vooral de iets oudere kinderen echter relatief vaak slachtoffer van verdrinking. Het risico van niet-westers allochtone kinderen van 6 tot 10 jaar is ongeveer vijf keer groter dan dat van autochtone kinderen. De mogelijkheden om het verdrinkingsrisico door preventie verder terug te dringen, lijken bij niet-westerse allochtonen dan ook groter dan bij autochtonen.

Joop Garssen en Jan Hoogenboezem

Bron:
Garssen, J., J. Hoogenboezem en J. Bierens, ‘Afname van het verdrinkingsrisico bij jonge kinderen, maar verhoogd risico bij kinderen van recent geïmmigreerde niet-westerse allochtonen’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde nr. 21, 24 mei 2008.
www.ntvg.nl