Working paper veiligheidszorgrekeningen 2007

Dit working paper geeft een overzicht van de methodologische ontwikkelingen in 2007 en de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen. Aan de orde komen de aansluiting op beleidsvragen en het systeem van Nationale Rekeningen, de analyse van geldstromen en van prijs- en volumeontwikkelingen, en er is aandacht voor de zaken die we niet statistisch kunnen waarnemen. Het working paper presenteert ook de eerste, voorlopige, uitkomsten voor de tabel ‘actoren uitgezet tegen functies’ over verslagjaar 2004.

Downloads