Meer hergebruik bedrijfsafval

In 1996 produceerden de bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector in totaal 10,1 miljoen ton afval. Van dit afval was 7 miljoen ton bestemd voor hergebruik. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Ook de hoeveelheid afval die wordt verbrand is sinds 1986 ruim verdubbeld. Storten komt daarentegen steeds minder voor. Deze cijfers tonen dat de aandacht die overheid en bedrijven de laatste jaren schenken aan preventie en hergebruik van afvalstoffen nu zijn vruchten begint af te werpen.

Vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen, 1986-1996

Vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen, 1986-1996

Bij kleinere bedrijven is 58 procent van het afval voor hergebruik bestemd. Van het afval dat middelgrote en grote bedrijven afvoeren wordt ruim 70 procent hergebruikt.

Anorganische stoffen – metalen en daarnaast vooral bodemas, vliegas en gips uit kolengestookte elektriciteitscentrales – vormen meer dan 40 procent van het voor hergebruik bestemde afval. Ruim eenderde bestaat uit organisch biologische stoffen als slachtafval, zuivelafval, groenten- en fruitafval en brouwerijrestanten. Deze stoffen zijn voornamelijk afkomstig uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Hergebruik afval, 1996

Hergebruik afval, 1996

René Jolly