Veiligheidszorg kost 780 euro per persoon

In 2012 is ruim 13 miljard euro uitgegeven aan preventie en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat komt neer op 780 euro per persoon. Sinds 2009 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg vrijwel gelijk gebleven.

Veiligheidszorg kost 13 miljard in 2012

In 2012 kostte de veiligheidszorg ruim 13 miljard euro. Dat is gemiddeld 780 euro per hoofd van de bevolking, 3 euro meer dan in 2011. Tussen 2002 en 2009 groeiden de gemiddelde uitgaven per persoon nog met enkele tientallen euro’s per jaar, maar daarna zijn ze nauwelijks toegenomen.

Jaarlijkse uitgaven veiligheidszorg per hoofd van de bevolking

Jaarlijkse uitgaven veiligheidszorg per hoofd van 
de bevolking

Ministerie van Veiligheid en Justitie grootste financier

De rijksoverheid is met ruim 9,5 miljard, 73 procent van het totaal, veruit de grootste financier van veiligheidszorg in Nederland. Binnen de rijksoverheid is het ministerie van Veiligheid en Justitie de grootste financier. Onder dit ministerie vallen onder andere de politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en een groot deel van de rechterlijke macht. Het bedrijfsleven betaalt 14 procent van de veiligheidszorg. Huishoudens dragen voor 8 procent bij, vooral door preventiemaatregelen in en om het huis. Lokale overheden zijn goed voor 5 procent.

Uitgaven aan veiligheidszorg naar financier, 2012*

Uitgaven aan veiligheidszorg naar financier, 
2012*

Uitgaven aan preventie het hoogst

Met 6 miljard euro ging in 2012 bijna de helft van de uitgaven aan veiligheidszorg naar preventie. De politie en de beveiligingsbedrijven zijn hiervan de grootste aanbieders. Ruim een vijfde gaat naar opsporing, vooral door de politie. Aan de tenuitvoerlegging van straffen, hoofdzakelijk door de Dienst Justitiële Inrichtingen, werd 18 procent uitgegeven. De overige 14 procent van de uitgaven aan veiligheidszorg gingen naar vervolging, berechting, ondersteuning van verdachten en daders, ondersteuning van slachtoffers, rechtskundige dienstverlening en andere activiteiten. De verdeling van de uitgaven over de verschillende onderdelen van de veiligheidszorg is vrijwel gelijk aan die in 2011.

Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 2012*

Uitgaven aan veiligheidszorg naar activiteit, 
2012*

Bart Nauta

Bronnen: