Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland doen meer aan criminaliteitspreventie dan inwoners van de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen en beveiligen hun woning beter. Zuiderlingen voelen zich thuis onveiliger dan inwoners van andere gebieden.

Preventief gedrag meest in Zuid-Nederland, minst in Noord-Nederland

Maatregelen tegen diefstal worden het meest genomen in Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg), en het minst in Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Zo zegt 74 procent van de inwoners in het zuiden en 64 procent in het noorden dat ze vaak waardevolle spullen uit de auto meenemen om diefstal te voorkomen. Waardevolle spullen thuis laten om diefstal of beroving op straat te voorkomen doet 40 procent van de zuiderlingen, tegen 30 procent van de noorderlingen. Ook laten inwoners van Zuid-Nederland vaker het licht aan als ze niet thuis zijn, en zetten ze hun fiets vaker in een bewaakte stalling.

Sociaal-preventief gedrag naar landsdeel, 2013

Sociaal-preventief gedrag naar landsdeel, 2013

Ook woningbeveiliging meest voorkomend in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland geeft 69 procent van de inwoners aan dat hun woning extra veiligheidssloten of grendels op de buitendeuren heeft. In Noord-Nederland is dat 64 procent. Een alarminstallatie thuis heeft 15 procent van de zuiderlingen, tegen 10 procent van de noorderlingen. Het meest in het oog springend zijn de grote regionale verschillen in de aanwezigheid van (rol)luiken voor ramen en/of deuren. In Zuid-Nederland geeft ruim een op de drie inwoners (35 procent) aan thuis (rol)luiken te hebben; in Noord-Nederland is dit bij minder dan een op de tien (9 procent) het geval.

Technische preventieve voorzieningen in/rond woning naar landsdeel, 2013

Technische preventieve voorzieningen in/rond woning naar landsdeel, 2013

Zuiderlingen voelen zich thuis onveiliger

De hogere mate van criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland gaat gepaard met grotere onveiligheidsgevoelens in de huiselijke omgeving. Tien procent van de zuiderlingen voelt zich wel eens onveilig in het eigen huis. ’s Avonds alleen thuis voelt 18 procent zich wel eens onveilig. Bijna een op de drie (32 procent) doet ’s avonds niet open uit veiligheidsoverwegingen.  Deze onveiligheidsgevoelens in de eigen woning zijn hoger dan in het westen en vooral het oosten en noorden van ons land. Van de noorderlingen bijvoorbeeld voelt 7 procent zich thuis wel eens onveilig, voelt 13 procent zich ’s avonds alleen thuis onveilig en doet 20 procent ’s avonds niet open. Zuiderlingen zijn ook relatief vaak slachtoffer van woninginbraak.

Onveiligheidsgevoelens thuis naar landsdeel, 2013

Onveiligheidsgevoelens thuis naar landsdeel, 2013

Math Akkermans

Bronnen: