Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:ontvangen belastingen
26 resultaten voor keyword:ontvangen belastingen

Pagina 1 van 2

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen naar leeftijd voertuig

Cijfers

Opbrengst bpm toegenomen

De opbrengst van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2 miljard euro.

Artikelen

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Belasting- en premiedruk neemt toe

De ontwikkeling van de belasting- en premiedruk in Nederland in 2015

Artikelen

Verdere verbetering overheidsfinanciën

Het overheidstekort en de overheidsschuld (in % van bbp) zijn afgenomen in het eerste kwartaal.

Artikelen

Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

Artikelen

Nieuwe auto steeds vaker BPM-vrij

In 2011 zijn er 206 duizend nieuwe personenauto’s verkocht die vrijgesteld zijn van aanschafbelasting (BPM). Dat zijn er ruim 3,5 keer zo veel als in 2009. Mede hierdoor ontving de overheid vorig...

Artikelen

Opbrengst accijnzen ruim 11 miljard euro

In 2010 heeft het verbruik van motorbrandstoffen, drank en tabak 11,1 miljard euro aan accijnzen voor de overheid opgeleverd.

Artikelen

Opbrengst rijksbelastingen bijna 7 miljard euro lager

In 2009 was de opbrengst van de rijksbelastingen 5 procent lager dan in 2008.Bij de belastingen op productie gingen vooral de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting duidelijk in de min. Bij de...

Artikelen

Sterke groei opbrengst kansspelbelasting

De opbrengst van de kansspelbelasting is gestegen van minder dan 200 miljoen euro in 2006 tot bijna 450 miljoen euro in 2009.

Artikelen

Groei gemeentebelastingen in 2010 bescheiden in grote gemeenten

De belastingopbrengst in grote gemeenten groeit in 2010 naar verwachting minder hard dan in middelgrote en kleine gemeenten.

Artikelen

Aardgasbaten stuwen Rijksinkomsten in 2008

Het Rijk ontving in 2008 een recordbedrag van 14,8 miljard euro aan aardgasbaten. Dat was 5 miljard euro meer dan in 2007.

Artikelen

Opbrengst overdrachtsbelasting daalt sterk

In het eerste kwartaal van 2009 bracht de overdrachtsbelasting minder dan 0,7 miljard euro op. Dat is 30 procent minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Opbrengst rijksbelastingen stijgt slechts 2 procent in 2008

In 2008 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid iets minder dan 136 miljard euro. Dat is een toename van bijna 2 procent ten opzichte van 2007.

Artikelen

Rijksbelastingen verdubbeld en vergroend

Sinds 1995 richt het fiscale beleid van de rijksoverheid zich op een verlaging van de belasting op arbeid en een verhoging van de belasting op milieugebruik. Ook zijn sinds 1995 de...

Artikelen

Opbrengst rijksbelastingen opnieuw hoger

In 2007 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid 133 miljard euro. Dat is ruim 8 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen