Opbrengst rijksbelastingen bijna 7 miljard euro lager

In 2009 was de opbrengst van de rijksbelastingen 5 procent lager dan in 2008.Bij de belastingen op productie gingen vooral de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting duidelijk in de min. Bij de belastingen op inkomen en vermogen vielen de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting ruimschoots lager uit. De loonbelasting vertoonde in 2009 nog wel een sterke plus.