Opbrengst bpm toegenomen

Jongetje kijkt in een autoshowroom stiekem naar een nieuwe auto onder een paars doek
© ANP
De opbrengst van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) is in 2017 met bijna 30 procent toegenomen naar 2 miljard euro. Dat is 449 miljoen meer dan een jaar eerder. De toename hangt samen met stijgende autoverkopen, een toename van het gemiddelde bpm-bedrag per verkochte auto en een groei van de import van gebruikte auto’s. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Bpm-opbrengst en nieuw verkochte personenauto's
 Verkochte personenauto’s (mld euro, x 1 000 nieuwe personenauto's)Bpm-opbrengst (mld euro, x 1 000 nieuwe personenauto's)
2007508,343,65
2008500,253,24
2009389,472,15
2010483,432,10
2011557,241,98
2012503,231,50
2013419,071,16
2014392,661,12
2015449,741,46
2016383,201,55
2017416,282,00
Bron: CBS, RDW

In 2017 werden in Nederland 416 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder, toen 383 duizend nieuwe personenauto’s een eigenaar kregen. Het aantal autoverkopen schommelt de laatste jaren, mede onder invloed van de economische conjunctuur en overheidsbeleid. Zo waren er in 2011 en 2015 pieken in de verkoopaantallen, die onder andere samenhingen met fiscale stimuleringen.

De verandering in de belastingwetgeving per 1 januari 2016 vormde een prikkel om nog in 2015 een nieuwe auto te kopen. In 2016 lag het verkoopaantal vervolgens relatief laag. In 2017 trokken de autoverkopen weer aan, maar ze bleven onder de gemiddelden van de periode voor 2009.

Stijging gemiddelde belastingopbrengst per auto

Niet alleen steeg het aantal nieuw verkochte personenauto’s, de gemiddelde bpm-opbrengst per nieuw verkochte auto was ook hoger. In 2017 werd gemiddeld per nieuw verkochte auto 4 652 euro afgedragen, tegenover 3 957 euro het jaar daarvoor. De stijging komt mede door gewijzigde bpm-tarieven en consumentenvoorkeuren. Sinds 2013 wordt de bpm-waarde geheel bepaald op basis van de brandstofsoort en de CO2-uitstoot, waarbij een hogere CO2-uitstoot meer belast wordt. In 2017 werden de bpm-tarieven verder bijgesteld. Voor auto’s met een hogere uitstoot moet daardoor nog meer worden afgedragen.

Daarnaast werden plug-inhybrides (PHEV) zwaarder belast. Mede hierdoor stortte de verkoop van deze voertuigen in van 18 duizend stuks in 2016 tot 1800 in 2017. De verkoop van hybrides zonder stekker (HEV) nam daarentegen flink toe, van ruim 11 duizend in 2016 naar bijna 19 duizend een jaar later.

Geen bpm voor volledig elektrische auto’s

Om de verkoop van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren, zijn volledig elektrische auto’s (FEV) vrijgesteld van bpm. De verkoop van deze personenauto’s nam flink toe, van 4 duizend in 2016 naar 8 duizend in 2017. Het aandeel volledig elektrische auto’s in de nieuwe verkopen is echter met minder dan 2 procent nog altijd klein.

Nieuw verkochte personenauto's naar brandstofsoort
Brandstofsoort2017 (x 1 000)2016 (x 1 000)2015 (x 1 000)
Benzine311,87275,95260,01
Diesel73,3172,48130,17
HEV18,7811,1815,31
FEV8,114,173,55
Overig2,491,491,07
PHEV1,7317,9339,64
Bron: CBS, RDW

Grootste aantal nieuw verkochte auto’s nog altijd benzine- en dieselauto’s

Het aantal nieuw verkochte benzineauto’s steeg het laatste jaar van 276 duizend in 2016 naar bijna 312 duizend vorig jaar. Het aantal verkochte diesels bleef met 72 duizend stuks nagenoeg gelijk. De gemiddelde CO2-uitstoot per nieuw verkochte benzine- en dieselauto lag in 2017 hoger dan in 2016. In combinatie met de bijstelling van de bpm-tarieven vorig jaar leidde dit tot een toename van de bpm-ontvangsten.

Gemiddelde bpm-opbrengst per nieuw verkochte personenauto naar brandstofsoort
Brandstofsoort2017 (euro)2016 (euro)
Diesel75116341
Benzine41513603
Overig25632938
PHEV2340452
HEV14791495
FEV00
Bron: CBS, RDW
*Bij de berekening van de gemiddelde bpm zijn personenauto's die gebruikt worden als taxi of voor openbaar vervoer niet meegenomen aangezien voor deze voertuigen een teruggaafregeling geldt en ze niet bijdragen aan de bpm-opbrengst.

Import gebruikte auto’s steeds populairder

De ontwikkelingen in de verkoop van nieuwe personenauto’s verklaren ruim 90 procent van de stijging van de bpm-opbrengst in 2017. Het overige deel komt vooral door een toename in het saldo van ontvangsten en teruggaven bij het in- en uitvoeren van gebruikte auto’s door handelaren of particulieren. Bij deze zogenoemde parallelimport is slechts gedeeltelijk bpm verschuldigd, voornamelijk afhankelijk van de leeftijd van het voertuig.

De parallelimport is sinds 2012 ieder jaar gegroeid. Waar in 2016 bijna 175 duizend personenauto’s werden geïmporteerd, steeg dit aantal in 2017 tot bijna 205 duizend. In vergelijking met 10 jaar eerder is de parallelimport zelfs bijna verdrievoudigd.

Verkoop nieuwe personenauto's, parallelimport en export
JaarVerkoop (x 1 000)Export (x 1 000)Import (x 1 000)
2007508,34209,4570,52
2008500,25205,4671,99
2009389,47181,9373,06
2010483,43193,1392,55
2011557,24273,9484,68
2012503,23324,5974,95
2013419,07278,7794,11
2014392,66247,19115,36
2015449,74236,78147,86
2016383,2228,82174,6
2017416,28231,62204,73
Bron: CBS, RDW

Bpm-teruggaafregeling export EU

Sinds 2007 bestaat er ook een bpm-teruggaafregeling bij export binnen de Europese Unie, waarbij een deel van de afgedragen bpm weer uit de opbrengst wegvalt. Vanaf 2012 is het aantal geëxporteerde personenauto’s sterk gedaald, van bijna 325 duizend in 2012 naar bijna 232 duizend in 2017. Ten opzichte van 2016 nam het aantal geëxporteerde auto’s met bijna 3 duizend stuks wel licht toe.

Naast personenauto’s moet ook bpm worden betaald over motorvoertuigen zoals motorfietsen en campers. De invloed hiervan op de ontwikkeling van de bpm-ontvangsten was in 2017 echter minimaal.