Aardgasbaten stuwen Rijksinkomsten in 2008

Het Rijk ontving in 2008 een recordbedrag van 14,8 miljard euro aan aardgasbaten. Dat was 5 miljard euro meer dan in 2007.

Aardgasbaten zorgden voor overschot in 2008

De aardgasbaten namen in 2008 toe met ruim 5 miljard euro. De belastingopbrengst steeg daarentegen minder hard dan in voorgaande jaren, mede onder invloed van de kredietcrisis. Het is vooral aan de inkomsten uit gaswinning te danken dat het Rijk 2008 afsloot met een overschot. Dat bedroeg 2,7 miljard euro.

Toegenomen belang aardgasbaten

De inkomsten van het Rijk namen de afgelopen 10 jaar toe met ruim 75 procent, terwijl de aardgasbaten verviervoudigden. Hierdoor nemen de opbrengsten uit gaswinning een steeds groter deel van de rijksinkomsten voor hun rekening. De stijging komt deels doordat meer aardgas is gewonnen, maar vooral door de gestegen olieprijs waarmee de gasprijs samenhangt. In 2008 vormden de aardgasbaten 9,2 procent van de Rijksinkomsten.

Aardgasbaten

Aardgasbaten

Arjan Neef

Bron:
Overheid profiteert van sterke stijging opbrengsten uit olie- en gaswinning