Opbrengst accijnzen ruim 11 miljard euro

In 2010 heeft het verbruik van motorbrandstoffen, drank en tabak 11,1 miljard euro aan accijnzen voor de overheid opgeleverd. Per hoofd van de bevolking is dat ruim 670 euro. Dit is 4 procent meer dan in 2009.

Opbrengst accijnzen

Opbrengst accijnzen

Stabiele inkomstenbron

Accijnzen zijn voor de overheid een zekere bron van inkomsten. De accijnzen vormen al jaren ongeveer 8 procent van de rijksbelastingen. Ongeveer 70 procent van de accijnzen drukt op motorbrandstoffen, ruim 20 procent op tabak.

De accijnstarieven voor motorbrandstoffen (benzine, diesel, LPG) worden elk jaar aangepast aan de inflatie. De tarieven voor drank en tabak krijgen deze indexering niet, maar worden incidenteel verhoogd vanuit beleidsoverwegingen, bijvoorbeeld om het verbruik af te remmen.

Vooral roken duurder

Vooral rokers zijn de laatste jaren meer gaan betalen. Begin 2010 was het tarief op sigaretten 31 procent en op shag 36 procent hoger dan begin 2005. Deze stijgingen waren sterker dan de inflatie in deze periode (8 procent). Doordat er minder gerookt werd, steeg de opbrengst van de tabaksaccijns in deze periode met slechts 22 procent minder sterk dan het tarief. Per 1 maart 2011  is de accijns op tabak verder verhoogd.

Laurens Cazander

Bron: