Opbrengst rijksbelastingen opnieuw hoger

In 2007 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid 133 miljard euro. Dat is ruim 8 miljard euro meer dan een jaar eerder. De belastingontvangsten vertonen sinds 2004 een duidelijk stijgende lijn.

De twee belangrijkste belastingsoorten, de loonbelasting en de omzetbelasting, brachten in 2007 samen 9 miljard euro meer op dan een jaar eerder. Dat komt door de groei van de werkgelegenheid en de toename van de bestedingen. Ondanks tariefverlagingen waren de vennootschapsbelasting en dividendbelasting samen goed voor een groei van 0,2 miljard euro.

De milieubelastingen brachten daarentegen 0,8 miljard euro minder op dan in 2006. Dankzij de relatief warme winter van 2006/2007 kregen huishoudens en bedrijven bij de jaarafrekening van hun energienota namelijk een deel van de maandelijks betaalde energiebelasting retour.

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen

Bron: StatLine, Rijk; belastingopbrengst volgens ESR95