Loonbelasting brengt miljarden meer in de schatkist

In 2006 groeide de opbrengst van de loonbelasting met 15 procent tot bijna 32 miljard euro. De sterk verbeterde werkgelegenheid en de positieve loonontwikkeling lagen hieraan ten grondslag. In de periode 2003–2005 daalde de opbrengst van deze belasting met 2 miljard euro.
Ook andere belastingen namen in 2006 toe sprake dankzij de gunstige conjunctuur.
De btw-opbrengst nam dankzij de fors toegenomen bestedingen met 8 procent toe tot 39 miljard euro. De opbrengst van de vennootschapsbelasting was 5 procent hoger, ondanks een tariefsverlaging van 6 procent.
De opbrengst van de milieubelastingen namen de laatste jaren het sterkst toe. In acht jaar tijd is de opbrengst van deze belastingsoort bijna verdubbeld.

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen

Bron: StatLine, Rijk; belastingopbrengst volgens ESR95