Belastingopbrengst groeit verder in 2000

In 2000 inde het Rijk 208 miljard gulden ((95 miljard euro) aan belastingen. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een stijging van bijna 8%. De kasopbrengst aan belastingen is 11 miljard gulden ((5 miljard euro) hoger dan in september 1999 voor 2000 werd begroot.

Opbrengst rijksbelastingen (kasbasis)

0752g1.gif (5349 bytes)

Vooral groei in laatste kwartaal

In de eerste drie kwartalen van 2000 was de belastingopbrengst 7% hoger dan in de overeenkomstige periode van 1999. In het vierde kwartaal van 2000 inde het Rijk 10% meer dan in het vierde kwartaal van 1999. De omzetbelasting, kwantitatief de belangrijkste belastingsoort, bracht zelfs 14% meer op.

Deze opvallende groei kan komen door de BTW-verhoging per 1 januari 2001. Daardoor was het lonend duurzame goederen, zoals bijvoorbeeld auto’s en koelkasten, nog in 2000 te kopen.

Begrotingstekort neemt af

Van de totale opbrengst in 2000 is 173 miljard gulden ((79 miljard euro) bestemd voor de kas van het Rijk. Gemeenten, provincies en Europese Unie ontvangen samen 35 miljard gulden ((16 miljard euro).

De totale begrotingsontvangsten van het Rijk bedroegen 203 miljard gulden ((93 miljard euro). Het Rijk heeft namelijk nog andere inkomsten, zoals afdracht van de Staatsloterij, verkoop van staatsdeelnemingen en inkomsten uit aardgas. Deze kwamen in 2000 uit op 30 miljard gulden ((14 miljard euro).

De betalingen van het Rijk (excl. aflossing staatsschuld) bedroegen 210 miljard gulden ((95 miljard euro), zodat een tekort resulteerde van 7 miljard gulden ((3 miljard euro). In 1999 was het begrotingstekort nog 11 miljard gulden ((5 miljard euro).

Laurens Cazander