Zoekresultaten

220 resultaten voor keyword:milieurekeningen
220 resultaten voor keyword:milieurekeningen

Pagina 1 van 9

Natuurlijk kapitaalrekeningen Nederlandse Noordzee 2019

Dit rapport laat voor de Nederlandse Noordzeegebied de fysieke natuurlijk kapitaalrekeningen zien volgens het SEEA EEA raamwerk (System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem...

Artikelen

CBS legt Nederland langs Europese meetlat

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen? Ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap lanceert CBS vandaag de uitgave ‘Nederland langs de Europese meetlat.’ Daaruit blijkt dat...

Artikelen

Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

Cijfers
Publicaties

Milieurekeningen

Overzichtspagina van Milieurekeningen

Overig

Testing the integration of environmental activity accounts for the Netherlands

In dit document wordt onderzocht of het mogelijk is om een de monetaire milieurekeningen in een stelsel te integreren.

Artikelen

Aanbod- en gebruiktabellen ecosysteemdiensten Nederland

Methodologische beschrijving en toepassing van dertien ecosysteemdienstmodellen in fysieke aanbod- en gebruiktabellen.

Artikelen

Compiling the EPE module for the Netherlands

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen

Critical materials in the Dutch economy

This explorative study addresses the impact of critical materials on the Dutch economy. It is based on 41 critical materials identified by a specialist EU working group, plus 3 critical materials...

Artikelen
Artikelen

Classification of COFOG data to CEPA and CReMA

Grant agreement no. 05121.2013.003-2013.342

Artikelen

Haalbaarheidsstudie koppeling zeggenschap en Exiobase

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Artikelen

Quantifying CO2-emissions according to the control-criterion

Different ways exist of attributing greenhouse gas emissions to individual countries. Well-known are the territory based approach which underlies Kyoto Reporting and the production based approach...

Artikelen

Milieu goed voor 109 duizend voltijdbanen

In 2007 telde de milieusector 109 duizend voltijdbanen. Dat is 25 procent meer dan in 1995.

Artikelen
Artikelen

Adaptation and mitigation expenditures due to climate change of the general government 2007-2010

Climate change is high on the political agenda at all levels. In the scientific world there is general consensus that economic and social pressures are contributing to climate change. This report is...

Artikelen

Buitenlandse zeggenschap van Nederlandse bedrijven en materiaalgebruik

Rapport in opdracht van ministerie van Economische Zaken

Artikelen
Publicaties

Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (Milieurekeningen 2009)

De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de...

Publicaties

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2017

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal van 2017 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,9 procent lager in het tweede kwartaal.

Artikelen

Maatwerktabellen watergebruik / wateronttrekking door bedrijven en huishoudens 1976-2011

Maatwerktabellen met cijfers van de milieurekeningen (waterrekeningen / waterstatistieken) over het leidingwatergebruik 1970 – 2011 en het grondwater- en oppervlaktewatergebruik 1976 – 2011....

Cijfers