Waterrekeningen Nederland

Dit Engelstalige rapport geeft een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.
Verschillende doeleinden van water zoals irrigatie, koeling en drinkwater zijn meegenomen met uitsplitsingen naar economische activiteiten zoals landbouw, industrie en ook huishoudens. Verschillende soorten water zijn meegenomen zoals grondwater, oppervlaktewater, neerslag, zeewater, drinkwater en afvalwater. Bijbehorende beleids-indicatoren en toepassingen worden gepresenteerd.