Belang milieusector in Nederlandse economie verder toegenomen

installatie van zonnepanelen
© CBS
De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 22,3 miljard euro in 2021, ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2001 was dit nog 1,7 procent. De werkgelegenheid in hernieuwbare energie is in tien jaar tijd bijna verdubbeld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de milieusector, waaronder een eerste snelle raming voor 2021.

De milieusector omvat bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren gericht op het beschermen van het milieu en het beheren van natuurlijke hulpbronnen. Milieubeschermingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld het meten, voorkomen en herstellen van milieuschade door lucht-, water- en bodemvervuiling. Bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen kan gedacht worden aan het produceren van energiebesparende en CO2 reducerende technologieën, producten en diensten, zoals de productie van hernieuwbare energie, elektrisch vervoer, en isolatiewerkzaamheden.

Het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie is sinds 2001 gestaag toegenomen van 1,7 procent in 2001 tot 2,6 procent in 2021. Het aandeel van activiteiten gericht op  het beheer van natuurlijke hulpbronnen is verdubbeld in de afgelopen 20 jaar. Deze toename hangt nauw samen met de energie- en klimaattransitie. Het aandeel van milieubeschermingsactiviteiten in de Nederlandse economie nam in de periode 2001-2020 met 0,2 procentpunt beperkt toe.

Toegevoegde waarde milieusector
JaarMilieubescherming (% bbp)Beheer natuurlijke hulpbronnen (% bbp)Milieusector totaal (% bbp)
20011,130,52
20021,150,53
20031,200,52
20041,160,53
20051,110,55
20061,150,57
20071,160,57
20081,180,63
20091,220,62
20101,310,63
20111,310,73
20121,290,71
20131,310,75
20141,300,88
20151,300,92
20161,330,94
20171,351,01
20181,341,01
2019*1,381,07
2020*1,381,21
2021*2,6
* voorlopige cijfers, voor 2021 alleen raming totaal milieusector

Werkgelegenheid hernieuwbare energie stijgt door

De productie uit hernieuwbare energie en energiebesparing waren in 2020 goed voor ruim 72 duizend voltijdbanen, in 2011 waren dit er nog 40 duizend. Wel zijn er verschillen tussen de activiteiten. De grootste stijging is te zien bij zonne-energie, met name in de installatie van zonnepanelen, waar tussen 2011 en 2020 de werkgelegenheid ruim 11 keer zo groot is geworden. De werkgelegenheid uit windenergie is in dezelfde periode verdubbeld. Daarentegen is de werkgelegenheid gerelateerd aan warmte, geothermie en energie uit water de afgelopen tien jaar vrijwel constant gebleven. 

Werkgelegenheid hernieuwbare energie
JaarEnergiebesparing (x 1 000 voltijdbanen)Warmte, geothermie en energie uit water (x 1 000 voltijdbanen)Zonne-energie (x 1 000 voltijdbanen)Windenergie (x 1 000 voltijdbanen)Overig (inclusief biomassa en biobrandstoffen) (x 1 000 voltijdbanen)
200821,61,41,82,93,0
200921,41,52,03,03,4
201022,31,62,33,23,6
201127,41,72,84,03,9
201224,51,64,23,94,0
201324,81,65,64,14,0
201425,31,65,34,94,7
201526,51,56,75,53,7
201630,01,87,54,63,6
201731,41,99,04,83,6
201826,42,016,95,73,8
201924,62,424,26,63,9
2020*27,42,930,97,24,2
* voorlopige cijfers

Omvang Nederlandse milieusector gelijk aan het Europese gemiddelde

De bijdrage van de milieusector aan het bbp was in de Europese Unie gemiddeld 2,3 procent in 2019. In Nederland was dit ook rond de 2,3 procent. In Finland, Estland en Oostenrijk is de milieusector relatief het grootst, met respectievelijk 5,8 procent, 4,6 procent en 4,2 procent van het bbp. In deze landen wordt veel hernieuwbare energie geproduceerd, en ook het beheer van bosgebieden draagt relatief veel bij aan het bbp. Onderaan de ranglijst stonden Ierland (0,9 procent), Malta (1 procent) en België (1,1 procent). 

Toegevoegde waarde milieusector Europese Unie 2019
LandAandeel milieusector (% bbp)
Finland5,8
Estland4,6
Oostenrijk4,2
Zweden3,5
Denemarken3,4
Bulgarije2,8
Roemenië2,8
Luxemburg2,8
Litouwen2,7
Letland2,6
Polen2,6
Europese Unie*2,3
Nederland2,3
Portugal2,3
Tsjechië2,3
Spanje2,3
Duitsland2,0
Italië1,9
Frankrijk1,8
Slovenië1,6
Kroatië1,4
België1,1
Malta1,1
Ierland0,9
* Europese Unie exclusief het Verenigd Koninkrijk