Kwaliteitsborging van de monitoring van zeevogels en bruinvis

windmolens
© Hollandse Hoogte / Friso Spoelstra
Veranderingen in de ligging of het uitvallen van delen van transecten van het survey design kunnen consequenties hebben voor de betrouwbaarheid van de trends van zeevogels en bruinvis.
De trend in aantallen zeevogels en bruinvissen in het Nederlands deel van de Noordzee wordt bepaald op basis van tellingen vanuit het vliegtuig en zeetrektellingen langs de kust. Het CBS heeft in opdracht van InformatieHuis Marien (IHM) onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de trendberekeningen op basis van de tellingen vanuit de lucht van drie mogelijke of reeds gerealiseerde veranderingen: nieuwe windparken, aanpassingen in de vliegroute langs de kust en het verlagen van het aantal tellingen offshore.